Regulamin składania zamówień za pośrednictwem www.kirey.pl

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin, który stanowi podstawę przygotowania i realizacji Państwa zakupów.


Zawarcie umowy i odbiór towaru.

Na
www.kirey.pl umowy zawieramy wyłącznie w języku polskim.

Stroną umowy jest Centrum Kosmetologii Kirey, Częstochowska 23, 44-100 Gliwice.

 

Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty i bony znajdujące się w Państwa koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia, jednak nie później niż 24 godziny po jego otrzymaniu. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa naszego potwierdzenia zamówienia.
 

Prosimy pamiętać, że bony zamówione przez Państwa, zapłacone z góry zostaną wysłane po zaksięgowaniu płatności na adres email wskazany podczas zakupu.

Istnieje możliwość odbioru i zapłacenia za bon podarunkowy w Centrum Kosmetologii Kirey, Częstochowska 23, 44-100 Gliwice.

 

Zamówione przez Państwa kosmetyki/produkty zapłacone z góry będą dostępne do odbioru w Centrum Kosmetologii Kirey, Częstochowska 23, 44-100 Gliwice do 5 dni roboczych od daty zaksięgowania płatności.

Termin odbioru produktów może ulec zmianie z powodów braku dostępności towaru w magazynach firmy Klapp.

Zostaną Państwo poinformowani drogą email lub telefonicznie o możliwości odbioru danego produktu.

 

Prosimy o dokonanie przelewu ceny zakupu niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, nie później niż w terminie 7 dni.

 

Umowa zostaje zawarta, a produkty są zamawiane dla Państwa po akceptacji przez nas zamówienia. Akceptacja nastąpi z chwilą, gdy zamówienie potwierdzimy drogą mailową, w formie dokumentu zatytułowanego „potwierdzenie zamówienia”.

 

Ceny

Obowiązują ceny podane w chwili złożenia zamówienia.

Podane ceny są cenami końcowymi i zawierają podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki.

Towar pozostaje naszą własnością do chwili pełnej zapłaty ceny zakupu.

 

Płatności

Akceptujemy następujące sposoby płatności:

- przedpłata na rachunek bankowy,

- płatność za pośrednictwem systemu Dotpay.

 

Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z rachunków bankowych prowadzonych na terytorium Unii Europejskiej (UE).

Odpowiadają Państwo za koszty dotyczące Państwa transakcji finansowych.

W wypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie rachunku karty kredytowej następuje wraz ze złożeniem zamówienia.

Prosimy pamiętać, że ponoszą Państwo wszelkie koszty transakcji finansowych, które mogą zostać naliczone przez Państwa bank lub instytucję finansową w związku z Państwa płatnością za zamówienie.

Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.
 

Regulamin korzystania z bonów podarunkowych.

 

  1. Wydawcą Bonu Podarunkowego jest Centrum Kosmetologii Kirey z siedzibą w Gliwicach ul. Częstochowska 23, 44-100 Gliwice.
  2. Bon jest opatrzony indywidualnym numerem oraz datą jego ważności, która wynosi trzy miesiące od daty zakupu.
  1. Bony podarunkowe można realizować na wszystkie usługi oraz produkty dostępne w Centrum Kosmetologii Kirey w Gliwicach.

Przed wykorzystaniem bonu należy okazać go w recepcji.

  1. Bon może być wykorzystany podczas jednej lub kilku wizyt.
  2. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na środki pieniężne.
  3. Zakupienie usługi i/lub produktów poniżej wartości nominalnej bonu nie uprawnia jego posiadacza do zwrotu różnicy pieniężnej.
  4. Osoba zamawiająca bon otrzyma na wskazany adres email, podany podczas składania zamówienia bon/voucher uprawniający do korzystania z usług Centrum Kosmetologii Kirey.
  5. Regulamin zakupu i realizacji bonów jest dostępny w Centrum Kosmetologii Kirey oraz na stronie internetowej https://www.kirey.pl/regulamin
  6. Zakup i realizacja bonu/vouchera są równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 

Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy

W wypadku nabycia produktów Centrum Kosmetologii „Kirey” mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

 

Zwrot towaru

Jeśli postanowią Państwo odstąpić od umowy i zwrócić produkty Centrum Kosmetologii „Kirey”, mogą Państwo dokonać zwrotu zakupionych produktów. W tym celu prosimy o dostarczenie formularza zwrotu wraz z produktem/kosmetykiem.
 


Informacja o prawie odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy wynosi 14 dni licząc od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia (inna niż przewoźnik) weszła w posiadanie ostatniego z produktów dostarczonych w ramach jednego zamówienia.
W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy powiadomić nas o tym przed upływem powyższego terminu 14 dni korzystając z e-maila: gabinet@www.kirey.pl
W wypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek dostarczyć produkt na adres: Centrum Kosmetologii „Kirey” 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 23 w terminie nie później niż 14 dni od dnia w którym zostaliśmy poinformowani o tym fakcie. Towar nie może nosić śladów otwierania i musi posiadać oryginalne opakowanie, w przeciwnym razie reklamacje nie będą uznawane. Zwrotu płatności dokonamy po otrzymaniu produktu w nienaruszonym stanie, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Państwo użyli w transakcji.

 

Konto klient

Mogą Państwo zamawiać produkty poprzez naszą stronę internetową www.kirey.pl

Zakupy na stronie realizowane bez utworzenia konta.

Strona www.kirey.pl nie poosiada możliwości zalogowania się do panelu klienta.

 

Dodatkowy zakup produktu/kosmetyku/bonu, będzie odbywał się za pośrednictwem formularza zakupowego, który należy wypełnić.

Państwo ponoszą odpowiedzialność za podanie prawdziwych i prawidłowych danych.

W przypadku, gdy chcą Państwo usunąć dane z naszego systemu, prosimy o przesłanie informacji na adres email: gabinet@kirey.pl wraz z podaniem numeru zamówienia złożonego przez Państwa  z dopiskiem ”Proszę o usuniecie danych osobowych z Państwa systemu”

Przetwarzanie Państwa danych podlega zasadom zawartym w Polityce Prywatności.

Ochrona danych

Centrum Kosmetologii „Kirey” z siedzibą pod adresem: 44-100 Gliwice, ul. Częstochowska 23, jest administratorem danych osobowych przekazywanych przez Państwa podczas korzystania ze sklepu internetowego www.kirey.pl. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności, która stanowi część niniejszego regulaminu.


Centrum Kosmetologii Kirey

ul. Częstochowska 23, 44-100 Gliwice

Tel. 692 136 194, e-mail: gabinet@kirey.pl